Newsletter
Jeżeli są Państwo zainteresowani najnowszymi informacjami, proszę podać swój adres e-mail:

Zarząd, struktura

 • Prezes PMH Pan Andrzej Zarajczyk
  Prezes PMH Pan Andrzej Zarajczyk

POL-MOT Holding S.A.

Andrzej Zarajczyk – Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny

 

Pan Andrzej Zarajczyk jest  absolwentem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Włada biegle językiem serbskim i angielskim.
Jeszcze przed  uzyskaniem dyplomu magistra ekonomii pracował jako statystyk w Głównym Urzędzie Statystycznym, gdzie zdobył pierwsze doświadczenia zawodowe.

Po studiach, w 1977 r.  wiąże się z Przedsiębiorstwem Handlu Zagranicznego Przemysłu Motoryzacyjnego POL-MOT,  rozpoczynając pracę  na stanowisku  handlowca.  Wkrótce zostaje kierownikiem sekcji w Dziale Obrotu Samochodami Ciężarowymi i Autobusami. Zajmuje się głównie rynkiem bałkańskim, realizując transakcje eksportowe,  importowe oraz projekty kooperacyjne. Od tego czasu jest  nieprzerwanie związany z grupą Pol-Mot.
W latach 1982-1986 jako ekspert pracuje w przedstawicielstwie  firmy  w Belgradzie, kontynuując swoje zaangażowanie w rozwój współpracy z rynkami bałkańskimi.
Po powrocie do kraju działa  w kierownictwie firmy, a w  roku 1989 zostaje nominowany na stanowisko  Dyrektora Generalnego Pol-Mot.

Pan Andrzej Zarajczyk   od 1989 roku jest Prezesem Polsko-Bałkańskiej  Izby Handlowej, a swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się również poprzez zaangażowanie w Związku Pracodawców Polskich "Lewiatan" jako jego  wieloletni Prezes Zarządu.

W przeszłości i obecnie, uczestniczy w radach nadzorczych wielu polskich firm, głównie motoryzacyjnych, między innymi: , FSM Bielsko-Biała, FSO Warszawa,
Pol-Mot Praszka, Pol-Mot Warfama, Ursus.
 
Pan Andrzej Zarajczyk jest też Członkiem Rady Powierniczej Wyższej Szkoly Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

 • POL-MOT Auto
 • Viamot
 • Ursus
 • BioEnergia invest
 • InvestMOT
 • POL-MOT Rail
 • General Brokers
 • Hotel Lovran
 • NCP Natural Chemical Products