Newsletter
Jeżeli są Państwo zainteresowani najnowszymi informacjami, proszę podać swój adres e-mail:

Polityka prywatności

W czasie korzystania z serwisu www.polmot.pl mogą Państwo zostać poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób.

Państwa dane są w pełni bezpiecznie, będą wykorzystywane wyłącznie w celu komunikacji z Państwem i nigdy, nikomu nie zostaną sprzedane, ani w żaden inny sposób udostępnione.

Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego www.polmot.pl są zastrzeżone przez POL-MOT Holding S.A. Użytkownik serwisu ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część serwisu nie może być kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny
sposób, modyfikowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody POL-MOT Holding S.A..

POL-MOT Holding S.A. nie ponosi odpowiedzialności za informacje przedstawione na stronach serwisu. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik. POL-MOT Holding S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu pol-mot.pl.


 

  • POL-MOT Auto
  • Viamot
  • Ursus
  • BioEnergia invest
  • InvestMOT
  • POL-MOT Rail
  • General Brokers
  • Hotel Lovran
  • NCP Natural Chemical Products