Newsletter
Jeżeli są Państwo zainteresowani najnowszymi informacjami, proszę podać swój adres e-mail:

Misja i cele

Misją POL-MOT Holding S.A. jest systematyczny rozwój spółek należących do holdingu oraz angażowanie się w nowe projekty biznesowe związane z dotychczasowym zakresem zainteresowań spółki.
 
Naszym celem jest:

 

 • powiększanie grupy reprezentowanych przez spółki Holdingu producentów motoryzacyjnych
 • dalsza rozbudowa sieci wielomarkowych salonów samochodowych
 • wprowadzanie na rynek własnych marek motoryzacyjnych
 • produkcja, dystrybucja i rozwój konstrukcji ciągników i maszyn rolniczych
 • nowe projekty deweloperskie
 • budowa banku ziemi
 • inwestowanie w rozwój projektów związanych z energią odnawialną, budową autostrad i transportem
 • zaangażowanie w ochronę polskich dóbr kultury
 • POL-MOT Auto
 • Viamot
 • Ursus
 • BioEnergia invest
 • InvestMOT
 • POL-MOT Rail
 • General Brokers
 • Hotel Lovran
 • NCP Natural Chemical Products